Nya varvet studios

Nya varvet studios

Ligger närmast festlokalen, ca 50 meter.
Det finns rum reserverade i brudparets namn här till den 1 april.

www.hotellnyavarvetstudios.se/

TELEFON/PHONE: +46 (0)31-85 70 20 | SKEPPET ÄRANS VÄG 23, NYA VARVET, GÖTEBORG | INFO@NYAVARVET.SE