Vägbeskrivning 

S:ta Birgittas kapell med bil

Från söder (E6)
Vid Åbromotet, avfart 66, tag av och följ skyltning Hamnar.
Efter 9 km, passera genom Gnistängstunneln och följ skyltning Stockholm/Centrum (vänster körfält).
Tag av vid skylt Kiel - Klippan Ö. Sväng vänster vid trafikljuset (kör under trafikleden). 
Tag vänster in på Adolf Edelsvärdsgata i nästa korsning och följ vägen mot bron.

Från norr (E6)
Följ skyltar Fredrikshamn. Välj högerfil i Tingstadstunneln. Direkt efter tunneln sväng höger mot skylt Fredrikshamn. Följ nu EU-skyltar D+DK. Efter Götatunneln fortsätt rakt fram, följ skyltar Kiel. Sväng av vid avfarten Kiel - Klippan Ö och sväng höger och därefter direkt vänster in på Adolf Edelsvärdsgata. Följ vägen längs älven mot brofästet ca 400 meter. 

Från öster (E20)
Kör mot centrum därefter skyltar Hamnar och EU-skyltar D+DK. Vid Tingstadsmotet innan Tingstadstunneln fortsätt följ nu EU-skyltar D+DK. (håll högerfil, kör ej mot skyltar Hisingen). Efter Götatunneln fortsätt rakt fram, följ skyltar Kiel. Sväng av vid avfarten Kiel - Klippan Ö och sväng höger och därefter direkt vänster in på Adolf Edelsvärdsgata. Följ vägen längs älven mot brofästet ca 400 meter. 

Från öster (Riksväg 40, Landvetter Airport)
Följ skyltar Centrum förbi Liseberg därefter skyltar Hamnar. Vid Tingstadsmotet innan Tingstadstunneln följ nu istället EU-skyltar D+DK. (håll högerfil, kör ej mot skyltar Hisingen). Efter Götatunneln fortsätt rakt fram, följ skyltar Kiel. Sväng av vid avfarten Kiel - Klippan Ö och sväng höger och därefter direkt vänster in på Adolf Edelsvärdsgata. Följ vägen längs älven mot brofästet ca 400 meter. 

Från Hisingen via Älvsborgsbron
Håll högerfil på bron. Kör mot skyltar centrum. Efter bron kör mot skylt Kiel - Klippan Ö och sväng vänster vid trafikljusen och åter vänster i nästa korsning in på Adolf Edelsvärdsgata. Följ vägen längs älven mot brofästet ca 400 meter. 

Parkering
Stor allmän betalparkering på kajsidan strax innan restaurang Sjömagasinet (röda trähuset vid vattnet).

Trängselskatt
Mellan 06.00 och 18.29 varje måndag till fredag har Göteborgs stad en trängselskatt när du passaerar betalstationerna. Beloppet ligger på 8, 13 eller 18 kr beroende på tidpunkten, dock uppgår det maximala värdet att betala till 60 kr.

 

Från S:ta Birgittas Kapell till Ruckmans 

Gångväg ca 1,4 km längs med vattnet under älsvborgsbron.


Klicka på bilden för större karta

Bilväg se karta nedan